Odredbe i uslovi

ODREDBE I USLOVI
Poslednji put ažurirano 06. decembra 2021.
Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući sporazum napravljen između vas, bilo lično ili u ime entiteta ("vi") i Robni mirisi EU BV, poslovanje kao Roba ("Roba", "Smo", "Nas", ili »Naљ"), što se tiče vašeg pristupa i korišćenja https://commodityfragrances.eu veb lokaciju, kao i bilo koji drugi medijski obrazac, medijski kanal, mobilnu veb lokaciju ili mobilnu aplikaciju povezanu, povezanu ili na drugi način povezanu sa tom lokacijom (kolektivno, "Sajt"). Registrovani smo u the Holandija i imamo našu registrovanu kancelariju u Rhijnspoorplein 10-38, Amsterdam, Severna Holandija 1018TX. Naš poreski broj je NL8627.57.745.B.01. Slažete se da ste pristupom Sajtu pročitali, razumeli i složili se da budete vezani svim ovim Uslovima korišćenja. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠĆENJE SAJTA I MORATE ODMAH PREKINUTI UPOTREBU.
Dodatni odredbe i uslovi ili dokumenti koji mogu biti proknjiženi na Sajtu s vremena na vreme su ovim izričito uvršteni u referencu. Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izvršimo izmene ili izmene ovih Uslova korišćenja s vremena na vreme. Obavestićemo vas o bilo kakvim promenama ažuriranjem datuma "Poslednji put ažurirano" ovih Uslova korišćenja, a vi se odričete bilo kakvog prava na primanje određenog obaveštenja o svakoj takvoj promeni. Uverite se da proveravate primenljive Uslove svaki put kada koristite naš Sajt kako biste razumeli koji uslovi važe. Bićete podložni i smatraće se da ste upoznati sa i da ste prihvatili promene u bilo kojim izmenjenim Uslovima korišćenja kontinuiranim korišćenjem Sajta nakon datuma objavljivanja tako izmenjenih Uslova korišćenja.
Informacije navedene na Sajtu nisu namenjene distribuciji ili korišćenju od strane bilo kog lica ili entiteta u bilo kojoj nadležnosti ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisima ili koji bi nas podvrgli bilo kakvom zahtevu za registraciju u okviru takve nadležnosti ili zemlje. U skladu sa tim, ona lica koja se odluče da pristupe Sajtu sa drugih lokacija to rade na sopstvenu inicijativu i isključivo su odgovorna za poštovanje lokalnih zakona, ako i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.
Svi korisnici koji su maloletnici u nadležnosti u kojoj borave (generalno mlađi od 18 godina) moraju da imaju dozvolu, i da budu direktno nadgledani od strane roditelja ili staratelja da bi koristili Sajt. Ako ste maloletnik, morate da pročitate roditelja ili staratelja i da se pre toga složite sa ovim Uslovima korišćenja lokacije.
2.PRAVA INTELEKTUALNE  SVOJINE
Osim ako nije drugačije naznačeno, Sajt je naše vlasničko vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnosti, softvera, dizajna veb lokacija, audio, video zapisa, teksta, fotografija i grafike na Sajtu (kolektivno, "Sadržaj") i žigova, oznaka usluga i logotipa koji se tamo nalaze ("Oznake") su u vlasništvu ili su nam pod kontrolom ili su licencirani, a zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i žigovima i raznim drugim zakonima o intelektualnoj svojini i zakonima o nelojalnoj konkurenciji međunarodnim zakonima o autorskim pravima i međunarodnim konvencijama. Sadržaj i oznake su obezbeđeni na lokaciji "AS IS" samo za vaše informacije i samo za ličnu upotrebu. Osim kao što je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nijedan deo Sajta i nijedan Sadržaj ili oznake ne mogu biti kopirani, reprodukovani, agregirani, ponovo objavljeni, otpremljeni, postavljeni, javno prikazani, kodirani, prevedeni, distribuirani, prodati, licencirani ili na drugi način iskorišćeni u bilo koju komercijalnu svrhu, bez naše izričite prethodne pismene dozvole.
Pod uslovom da imate pravo da koristite Lokaciju, dobijate ograničenu licencu za pristup i korišćenje Lokacije i preuzimanje ili štampanje kopije bilo kog dela Sadržaja kojem ste pravilno pristupili isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva prava koja vam nismo izričito dodeljeni zadržavamo na Sajtu, Sadržaju i Oznakama.
3.KORISNIČKA  PREDSTAVNIŠTVA
Korišćenjem Sajta zastupate i garantujete da: (1) sve informacije o registraciji koje podnesete biće tačne, tačne, aktuelne i potpune; (2) zadržaćete tačnost takvih informacija i po potrebi odmah ažurirati takve informacije o registraciji; (3) imate zakonske kapacitete i slažete se da se pridržavate ovih Uslova korišćenja; (4) niste maloletnik u nadležnosti u kojoj boravite, ili ako je maloletnik, dobili ste dozvolu roditelja da koristite Lokaciju; (5) nećete pristupiti Sajtu putem automatizovanih ili neljudih sredstava, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način; (6) nećete koristiti Sajt u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe; i (7) vaše korišćenje Sajta neće prekršiti nijedan važeći zakon ili propis.
Ako pružite bilo kakve informacije koje su neistinite, netačne, a ne aktuelne ili nepotpune, imamo pravo da obustavimo ili prekinemo vaš nalog i odbijemo bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Sajta (ili bilo kog dela).
4.REGISTRACIJA  KORISNIKA
Možda će biti potrebno da se registrujete na Lokaciji. Slažete se da vaša lozinka ostane poverljiva i biće odgovorna za svu upotrebu vašeg naloga i lozinke. Zadržavamo pravo da uklonimo, povratimo ili promenimo korisničko ime koje izaberete ako utvrdimo, po sopstvenom nahođenju, da je takvo korisničko ime neprikladno, nepristojno ili na neki drugi način zamerljivo.
5.PROIZVODI 
Činimo sve što preciznije da prikažemo boje, funkcije, specifikacije i detalje proizvoda dostupnih na Sajtu. Međutim, ne garantujemo da će boje, funkcije, specifikacije i detalji proizvoda biti tačni, potpuni, pouzdani, aktuelni ili oslobođeni drugih grešaka, a vaš elektronski ekran možda neće precizno odražavati stvarne boje i detalje proizvoda. Svi proizvodi podležu dostupnosti, i ne možemo garantovati da će artikli biti na lageru. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo bilo koji proizvod iz bilo kog razloga. Cene za sve proizvode su podložne promenama.
6.KUPOVINA  I PLAĆANJE
Prihvatamo sledeće oblike plaćanja:
-  Viznog
-  Mastercard kartica
-  American Express
-  Otkriti
-  PayPal
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  Maestro
-  Idealno
-  Bancontact
 
Slažete se da obezbedite trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine izvršene putem Sajta. Dalje se slažete da odmah ažurirate informacije o računu i plaćanju, uključujući e-adresu, način plaćanja i rok važenja platne kartice, kako bismo mogli da dovršimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi. Porez na promet će biti dodat na cenu kupovine kako smo mi ocenili. Možemo da promenimo cene u bilo kom trenutku. Sve uplate će biti U Evra.
Pristajete da platite sve troškove po cenama koje su onda na snazi za vaše kupovine i sve primenljive naknade za isporuku, i ovlastite nas da naplatimo vašem odabranom dobavljaču plaćanja za sve takve iznose prilikom stavljanja vaše porudžbine. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške ili greške u određivanju cena, čak i ako smo već tražili ili primili uplatu.
Zadržavamo pravo da odbijemo svaku narudžbinu postavljenu preko Sajta. Po sopstvenom nahođenju, možemo da ograničimo ili otkažemo količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu da uključuju porudžbine koje je postavio ili pod isti konto kupca, isti način plaćanja i/ili porudžbine koje koriste istu adresu fakturisanja ili isporuke. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo naređenja koja, po našoj jedinoj proceni, izgledaju kao da su postavljeni od strane dilera, prodavaca ili distributera.
7. VRATITI SMERNICA
Molimo vas da pregledate naše Smernice za povraćaj objavljene na Sajtu pre bilo kakve kupovine.

8.ZABRANJENE  AKTIVNOSTI
Lokaciji ne smete pristupiti niti je koristiti u bilo koju drugu svrhu osim onoga zbog čega činimo Lokaciju dostupnom. Sajt se ne sme koristiti u vezi sa bilo kakvim komercijalnim poduhvatima osim onih koji su posebno odobreni ili odobreni od nas.
Kao korisnik Sajta, slažete se da ne:
 • Sistematski preuzimate podatke ili drugi sadržaj sa Lokacije da biste kreirali ili sastavili, direktno ili indirektno, kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez pisane dozvole od nas.
 • Prevarite, prevarite ili obmanute nas i druge korisnike, naročito u svakom pokušaju da saznate osetljive informacije o nalogu kao što su korisničke lozinke.
 • Zaobilaženje, onemogućavanje ili na drugi način ometa bezbednosne funkcije Lokacije, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja ili sprovode ograničenja korišćenja Lokacije i/ili Sadržaja koji se tu nalazi.
 • Omalovažavanje, kaljanje ili na neki drugi način šteti, po našem mišljenju, nama i/ili Sajtu.
 • Koristite sve informacije dobijene sa Lokacije da biste uznemiravali, zlostavljali ili povredili drugu osobu.
 • Nepravilno koristite naše usluge podrške ili podnosite lažne izveštaje o zloupotrebama ili zloupotrebama.
 • Koristite Lokaciju na način koji nije u skladu sa važećim zakonima ili propisima.
 • Uključite se u neovlašćeno smeštanje ili povezivanje sa Sajtom.
 • Otpremanje ili prenos (ili pokušaj otpremanja ili prenosa) virusa, trojanskih konja ili drugog materijala, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i bezvredne pošte (neprekidno objavljivanje teksta koji se ponavlja), koji ometa neometano korišćenje i uživanje bilo koje strane na Sajtu ili izmene, oštećenja, ometanja, izmene ili ometanja upotrebe, funkcija, funkcija, operacija ili održavanja
 • Uključite se u bilo kakvu automatizovanu upotrebu sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka ili korišćenje bilo kakvih alatki za iskopavanje podataka, robote ili slične alatke za prikupljanje i izdvajanje podataka.
 • Izbrišite obaveštenje o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kog Sadržaja.
 • Pokušaj predstavljanja drugog korisnika ili osobe ili korišćenje korisničkog imena drugog korisnika.
 • Otpremanje ili prenos (ili pokušaj otpremanja ili prenosa) bilo kog materijala koji deluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja informacija ili prenosa, uključujući bez ograničenja, jasne formate razmene grafika ("gifovi"), 1×1 piksel, veb greške, kolačiće ili druge slične uređaje (ponekad se nazivaju "špijunski softver" ili "mehanizmi pasivne kolekcije" ili "pcms").
 • Ometajte, ometajte ili kreirajte neodlučno opterećenje na Sajtu ili mrežama ili uslugama povezanim sa Lokacijom.
 • Uznemiravajte, nervirajte, zastrašujte ili pretite bilo kom našem zaposlenom ili agentu angažovanom da vam obezbedi bilo koji deo Sajta.
 • Pokušajte da zaobiđete sve mere Lokacije dizajnirane da spreče ili ograniče pristup Lokaciji ili bilo kom delu Lokacije.
 • Kopirajte ili prilagodite softver lokacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kôd.
 • Osim ako je to dozvoljeno važećim zakonom, dešifrujte, dekompilujte se, rastave ili obrni inženjering bilo kog softvera koji se sastoji ili na bilo koji način čini deo Lokacije.
 • Osim što može biti rezultat standardnog pretraživača ili korišćenja Internet pregledača, korišćenja, pokretanja, razvoja ili distribucije bilo kog automatizovanog sistema, uključujući bez ograničenja, bilo kog pauka, robota, uslužnog programa za varanje, strugača ili čitača van mreže koji pristupa Lokaciji ili koristi ili pokreće bilo koju neovlašćenu skriptu ili drugi softver.
 • Koristite agenta za kupovinu ili agenta za nabavku da biste obavili kupovinu na Sajtu.
 • Neovlašćeno koristite Lokaciju, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili e-adresa korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili kreiranja korisničkih naloga automatizovanim sredstvima ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristite Lokaciju kao deo svih napora da se takmičite sa nama ili na drugi način koristite Sajt i/ili Sadržaj za bilo koji poduhvat generisanja prihoda ili komercijalnog preduzeća.
 • Koristite Sajt za oglašavanje ili ponudu za prodaju robe i usluga.
 • Prodajte ili na drugi način prenesite svoj profil.
9.KORISNIČKI  GENERISANI PRILOZI
Sajt vas može pozvati da ćaskate, doprinosite ili učestvujete u blogovima, tablama sa porukama, forumima na mreži i drugim funkcionalnostima, a može vam pružiti mogućnost da kreirate, prosledite, objavite, prikažete, prenesete, izvršite, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijale nama ili na Sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, pisanje, video, audio, fotografije, grafike, komentare, sugestije ili lične podatke ili drugi materijal (kolektivno, "Prilozi"). Doprinose mogu da vide drugi korisnici Lokacije i Marketplace ponude i putem veb lokacija nezavisnih proizvođača. Kao takvi, svi doprinosi koje prenosite mogu se tretirati kao neo poverljivi i nepreduzimajući. Kada kreirate ili učinite dostupnim sve priloge, na taj način zastupate i garantujete da:
 
 
 
 • Kreiranje, distribucija, prenos, javni prikaz ili performanse, kao i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših priloga možda neće i neće narušiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, žig, trgovinsku tajnu ili moralna prava bilo kog trećeg proizvođača.
 • Vi ste tvorac i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdanja i dozvole za korišćenje i ovlašćivanje nas, Sajta i drugih korisnika Sajta da koriste vaše priloge na bilo koji način koji razmatra Sajt i ove Uslove korišćenja.
 • Imate pismenu saglasnost, izdavanje i/ili dozvolu svake osobe koja se može identifikovati u vašim prilozima da koristite ime ili sličnost svake od njih i svake takve osobe koja se može identifikovati da biste omogućili uključivanje i korišćenje vaših doprinosa na bilo koji način koji razmatra Sajt i ove Uslove korišćenja.
 • Vaši prilozi nisu lažni, netačni ili dovode u zabludu.
 • Vaši prilozi nisu neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne šeme, lančana pisma, bezvredna pošta ili drugi oblici podnošenja zahteva.
 • Vaši prilozi nisu nepristojni, razvratni, lascivni, prljavi, nasilni, uznemiravajući, klevetnički, klevetnički ili na neki drugi način prigovor (kako smo mi odredili).
 • Vaši prilozi ne mogu nikoga ismevati, ismevati, omalovažavati, zastrašiti ili zlostavljati.
 • Vaši prilozi se ne koriste za uznemiravanje ili pretnju (u pravnom smislu tih uslova) bilo koje druge osobe i za promovisanje nasilja nad određenom osobom ili klasom ljudi.
 • Vaši doprinosi ne mogu da prekrše nikakav važeći zakon, propis ili pravilo.
 • Vaši doprinosi ne mogu narušiti privatnost ili prava na publicitet bilo kog trećeg proizvođača.
 • Vaši doprinosi ne mogu prekršiti nijedan važeći zakon koji se odnosi na dečiju pornografiju, ili na drugi način namenjen zaštiti zdravlja ili dobrostojećih maloletnika;
 • Vaši prilozi ne mogu da uključuju uvredljive komentare koji su povezani sa rasom, nacionalnim poreklom, polom, seksualnim opredeljenjem ili fizičkim hendikepom.
 • Vaši doprinosi na drugi način ne mogu da prekrše ili povežu sa materijalom koji krši, bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja ili bilo kojim važećim zakonom ili uredbom.
Svako korišćenje Sajta ili Marketplace ponude u kršenju predugovanja krši ove Uslove korišćenja i može dovesti do, između ostalog, prekida ili suspenzije vaših prava na korišćenje Sajta i Marketplace ponude.
10.LICENCA ZA  DOPRINOS
Knjiženjem priloga na bilo koji deo Sajta, automatski odobravate, i zastupate i garantujete da imate pravo da odobrite, nama neograničeno, neograničeno, neopozivo, večito, ne-ekskluzivno, prenosivo, bez kraljevske porodice, potpuno plaćeno, pravo na svet, i licenca za hostovanje, korišćenje, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitovanje, retitle, arhiva, prodavnica, keš, javno izvođenje, javno prikazivanje, prevođenje, prevođenje i distribuirati takve priloge (uključujući, bez ograničenja, vaš imidž i glas) u bilo koje svrhe, komercijalne, reklamne ili na drugi način, kao i za pripremu izvedenih dela ili uključivanje u druge radove, takve priloge, kao i dodeljiti i autorizovati sublicense of the foregoing. Upotreba i distribucija mogu da se pojave u bilo kom medijskom formatu i putem bilo kog medijskog kanala.
Ova licenca će se primenjivati na bilo koji obrazac, medije ili tehnologiju koja je sada poznata ili u daljem tekstu razvijena i uključuje našu upotrebu vašeg imena, imena kompanije i imena franšize, kao što je primenljivo i bilo kog od žigova, oznaka usluga, imena trgovine, logotipa i ličnih i komercijalnih slika koje obezbedite. Odričete se svih moralnih prava u svojim prilozima, i garantujete da moralna prava nisu drugačije u vašim prilozima.
Mi ne potvrđujemo nikakvo vlasništvo nad vašim doprinosima. Zadržavate puno vlasništvo nad svim vašim doprinosima i pravima intelektualne svojine ili drugim vlasničkim pravima povezanim sa vašim doprinosima. Ne stićemo odgovornost za bilo kakve izjave ili zastupnike u Vašim prilozima koje ste dali u bilo kojoj oblasti na Sajtu. Vi ste isključivo odgovorni za svoje doprinose Sajtu i izričito pristajete da nas oslobodite bilo kakve i sve odgovornosti i da se uzdržite od bilo kakvih pravnih radnji protiv nas u vezi sa Vašim prilozima.
Imamo pravo, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, (1) da uređujemo, preusmeravamo ili na drugi način menjamo bilo kakve priloge; (2) da ponovo kategorizuje sve priloge kako bi ih smestio na prikladnije lokacije na Sajtu; i (3) da unapred pregleda ili izbriše bilo koji Prilog u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. Nemamo obavezu da pratimo vaše priloge.
11.SMERNICE  ZA PREGLEDE
Možemo vam obezbediti oblasti na Sajtu za ostavljanje recenzija ili ocena. Prilikom knjiženja revizije, morate da se pridržavate sledećih kriterijuma: (1) trebalo bi da imate iskustva iz prve ruke sa osobom/entitetom koji se rediguje; (2) vaše kritike ne mogu da sadrže uvredljive psovke, ili uvredljive, rasističke, uvredljive ili jezike mržnje; (3) vaše recenzije ne mogu da sadrže diskriminatorne reference zasnovane na religiji, rasi, polu, nacionalnom poreklu, uzrastu, bračnom statusu, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu; (4) vaše recenzije možda ne sadrže reference na nezakonite aktivnosti; (5) ne smete biti povezani sa konkurentima ako objavljujete negativne kritike; (6) ne smete donositi nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja; (7) ne smete da objavljujete bilo kakve netačne ili obmanjujuće izjave; i (8) ne smete organizovati kampanju podstičući druge da postavljaju recenzije, bilo pozitivne ili negativne.
Možemo da prihvatimo, odbacimo ili uklonimo kritike po sopstvenom nahođenju. Nemamo apsolutno nikakvu obavezu da pregledamo recenzije ili da brišemo recenzije, čak i ako neko smatra da su recenzije primedbe ili netačne. Kritike ne odobravamo mi i ne predstavljaju nužno naše mišljenje ili stavove bilo koje od naših filijala ili partnera. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu reviziju ili za bilo kakva potraživanja, obaveze ili gubitke nastale bilo kakvom revizijom. Postavljanjem recenzije ovim nam dodeljujete večito, neiskluzivno, širom sveta, bez kraljevske porodice, potpuno plaćeno, dodeljeno i sublicensibilno pravo i licencu za reprodukciju, izmenu, prevođenje, prenos na bilo koji način, prikazivanje, izvođenje i/ili distribuciju svih sadržaja koji se odnose na pregled.

  
12.PODNESCI 
Potvrđujete i slažete se da su sva pitanja, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa sajtom ili ponudom marketplacea ("Podnesci") koje nam dostavite nesumnjeni i da će postati naše jedino vlasništvo. Mi posedujemo ekskluzivna prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imaćemo pravo na neograničenu upotrebu i širenje ovih Podnesaka u bilo koje zakonite svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez priznanja ili nadoknade vama. Ovim se odričete svih moralnih prava na bilo koje takve podneske, i ovim garantujete da su svi takvi podnesci originalni kod vas ili da imate pravo da podnesete takve podneske. Slažete se da neće biti približavanja protiv nas zbog bilo kakvog navodnog ili stvarnog kršenja ili pronevere bilo kog vlasničkog prava u vašim podnescima.
13.VEB  LOKACIJE I SADRŽAJ TREĆIH STRANA
Lokacija može da sadrži (ili vas mogu slati putem sajta ili marketplace ponude) veze ka drugim Veb lokacijama ("Veb lokacije trećih lica") kao i članke, fotografije, tekst, grafiku, slike, dizajn, muziku, zvuk, video, informacije, aplikacije, softver i drugi sadržaj ili stavke koje pripadaju ili potiču od trećih lica ("Sadržaj nezavisnih proizvođača"). Takve Veb lokacije trećih lica i sadržaj trećih lica se ne istražuju, nadgledaju ili proveravaju tačnost, prikladnost ili kompletnost od strane nas, a mi nismo odgovorni ni za jednu Veb lokaciju trećih lica kojima se pristupa preko Sajta ili bilo kog sadržaja nezavisnog proizvođača koji je objavljen, dostupan ili instaliran sa Sajta, uključujući sadržaj, tačnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, praksu privatnosti ili druge smernice trećeg lica Veb lokacije ili sadržaj nezavisnih proizvođača. Uključivanje, povezivanje sa ili dozvoljavanje korišćenja ili instalacije veb lokacija nezavisnih proizvođača ili bilo kog sadržaja nezavisnogproizvođača ne podrazumeva odobravanje ili odobrenje od strane nas. Ako odlučite da napustite Lokaciju i pristupite Veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili da koristite ili instalirate bilo koji sadržaj nezavisnih proizvođača, to ćete učiniti na sopstvenu odgovornost i trebalo bi da imate na umu da ovi Uslovi korišćenja više ne vladaju. Trebalo bi da pregledate primenljive uslove i smernice, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje Veb lokacije na koju se krećete sa Lokacije ili koje se odnose na aplikacije koje koristite ili instalirate sa Lokacije. Sve kupovine koje obavite preko Veb lokacija trećih strana biće preko drugih veb-sajtova i drugih kompanija, a mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi sa takvim kupovinama koje se isključivo odnose na vas i primenljivog trećeg proizvođača. Slažete se i potvrđujete da ne odobravamo proizvode ili usluge ponuđene na Veb lokacijama trećih lica i smatraćete nas bezopasnim od bilo kakve štete prouzrokovane vašom kupovinom takvih proizvoda ili usluga. Pored toga, smatraćete nas bezopasnim od bilo kakvih gubitaka koje ste pretrpeli ili štete koja vam je naneta u vezi sa sadržajem nezavisnih proizvođača ili bilo kakvim kontaktom sa Veb lokacijama nezavisnih proizvođača.
14.UPRAVLJANJE  SAJTOM
Zadržavamo pravo da: (1) nadgleda Sajt zbog kršenja ovih Uslova korišćenja; (2) preduzme odgovarajuće zakonske mere protiv svakoga ko, po sopstvenom nahođenju, krši zakon ili ove Uslove korišćenja, uključujući bez ograničenja, prijavljujući takvog korisnika organima za sprovođenje zakona; (3) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbijanje, ograničavanje pristupa, ograničavanje dostupnosti ili onemogućavanje (u meri u kojoj je tehnološki izvodljivo) bilo koji od vaših priloga ili bilo kog dela; (4) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, obaveštenja ili odgovornosti, da uklonimo sa Sajta ili na drugi način onemogućimo sve fajlove i sadržaj koji su prekomerne veličine ili su na bilo koji način opterećujući za naše sisteme; i (5) na drugi način upravljaMo Sajtom na način osmišljen da zaštitimo naša prava i imovinu i olakšamo pravilno funkcionisanje Sajta i Ponude marketplace-a.
15.POLITIKA  PRIVATNOSTI
Stalo nam je do privatnosti i bezbednosti podataka. Pregledajte našu Politiku privatnosti: https://commodityfragrances.eu/pages/privacy-policy. Korišćenjem Sajta ili Ponude marketplace-a, slažete se da budete obavezni našom Politikom privatnosti, koja je uvrštena u ove Uslove korišćenja. Molimo vas da budete obavešteni o sajtu, a ponuda marketplace-a je hostovana u the Sjedinjene Države. Ako lokaciji ili ponudi marketplace-a iz bilo kog drugog regiona sveta pristupite sa zakonima ili drugim zahtevima koji regulišu prikupljanje, korišćenje ili otkrivanje podataka koji se razlikuju od važećih zakona u the Sjedinjene Države, zatim kroz kontinuirano korišćenje Sajta prenosite svoje podatke u the Sjedinjene Države, i izričito pristajete da se vaši podaci prenesu i obrade u the Sjedinjene Države.
Poštujemo prava drugih na intelektualnu svojinu. Ukoliko verujete da bilo koji materijal dostupan na Sajtu ili preko njega krši bilo koje autorsko pravo koje posedujete ili kontrolišete, molimo vas da nas odmah obavestite koristeći dole navedene kontakt informacije ("Obaveštenje"). Kopija obaveštenja će biti poslata osobi koja je proknjižila ili uskladištila materijal adresiran u Obaveštenju. Molimo vas da budete obavešteni da u skladu sa važećim zakonom možete biti smatrani odgovornim za naknadu štete ako pravite materijalne pogrešne posledice u obaveštenju. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na sajtu ili povezan sa vama krši vaša autorska prava, trebalo bi prvo da razmislite o kontaktu sa advokatom.
17.TERMIN  I PRESTANAK MANDATA
Ovi Uslovi korišćenja ostaju u punoj snazi i dejstvu dok koristite Lokaciju. BEZ OGRANIČAVANJA BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I BEZ OBAVEŠTENJA ILI ODGOVORNOSTI, USKRATIMO PRISTUP I KORIŠĆENJE SAJTA I PONUDE NA TRŽIŠTU (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENIH IP ADRESA), BILO KOJOJ OSOBI IZ BILO KOG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZA KRŠENJE BILO KAKVOG ZASTUPANJA, GARANCIJA, ODNOSNO ZAVET SADRŽAN U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI BILO KOG VAŽEĆEG ZAKONA ILI PROPISA. MOŽEMO DA PREKINEMO VAŠE KORIŠĆENJE ILI UČEŠĆE NA SAJTU I PONUDI NA TRŽIŠTU ILI DA IZBRIŠEMO VAŠ NALOG I BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE STE OBJAVILI U BILO KOM TRENUTKU, BEZ UPOZORENJA, PO NAŠEM NAHOĐENJU.
Ako prekinemo ili obustavimo vaš nalog iz bilo kog razloga, zabranjeno vam je da registrujete i kreirate novi nalog pod vašim imenom, lažno ili pozajmljeno ime ili ime bilo kog trećeg proizvođača, čak i ako možda postupate u ime trećeg proizvođača. Pored raskida ili suspenzije vašeg naloga, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće zakonske mere, uključujući bez ograničenja u sprovođenju građanske, krivične i nesuvisle nadoknade.
18.IZMENE  I PREKIDI
Zadržavamo pravo da promenimo, izmenimo ili uklonimo sadržaj Sajta u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju bez prethodne najave. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ili poništimo sve ili deo ponude marketplace-a bez prethodne najave u bilo kom trenutku. Nećemo biti podležemo vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu izmenu, promenu cene, suspenziju ili obustavu ponude sajta ili marketplace-a.
Ne možemo da garantujemo da će Sajt i Ponuda marketplace-a biti dostupni sve vreme. Možda ćemo iskusiti hardver, softver ili druge probleme ili morati da izvršimo održavanje u vezi sa Lokacijom, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili greškama. Zadržavamo pravo da promenimo, korigujemo, ažuriramo, obustavimo, obustavimo ili na drugi način izmenimo Lokaciju ili ponudu marketplace-a u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga bez obaveštenja. Slažete se da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnost izazvanu vašom nemoći pristupa ili korišćenja Sajta ili Marketplace ponude tokom bilo kog pauze ili prekinutog korišćenja Sajta ili Marketplace ponude. Ništa u ovim Uslovima korišćenja neće biti protumačeno da nas obavezuje da održavamo i podržavamo lokaciju ili ponudu marketplace-a ili da obezbedimo bilo kakve ispravke, ispravke ili izdanja u vezi sa tim.
19.UPRAVNI  ZAKON
 
Ovi uslovi se regulišu i tumače prateći zakone the Holandija, a upotreba Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe je izričito isključena. Ako je vaše prebivalište u EU, a vi ste potrošač, vi dodatno posedujete zaštitu koja vam je pružena obaveznim odredbama zakona u vašoj zemlji za boravak. Robni mirisi EU BV i vi i sami pristajete da se podvrgnete neiskljuиnosti nad sudom. Amsterdam, što znači da možete da donesete zahtev za odbranu svojih prava na zaštitu potrošača u pogledu ovih Uslova korišćenja u the Holandija, ili u zemlji EU u kojoj boravite.
20.REŠAVANJE  SPOROVA
Neformalni pregovori
Da bi ubrzali rešavanje i kontrolisali troškove bilo kog spora, polemike ili tužbe u vezi sa ovim Uslovima korišćenja (svaki "Spor" i kolektivno, "Sporovi") koje ste doneli ili vi ili mi (pojedinačno, "Stranka" i kolektivno, "Strane"), strane se slažu da prvo pokušaju da pregovaraju o bilo kom Sporu (osim onih sporova koji su izričito navedeni u nastavku) neformalno bar na trideset (30) nekoliko dana pre pokretanja arbitraže. Takvi neformalni pregovori počinju po pismenom obaveštenju jedne stranke drugoj stranci.
Obavezujuća arbitraža
Svaki spor koji proističe iz odnosa između strana prema ovom ugovoru određuje jedan arbitar koji će biti izabran u skladu sa Arbitražnim i unutrašnjim pravilima Evropskog arbitražnog suda koji je deo Evropskog centra za arbitražu koji ima svoje mesto u Strazburu, i koji je na snazi u trenutku podnošenja zahteva za arbitražu, i od kojih usvajanje ove odredbe predstavlja prihvatanje. Sedište arbitraže će biti Amsterdam, Holandija. Jezik postupka će biti Engleski. Važeća pravila suštinskog zakona biće zakon the Holandija.
Ograničenja
Strane se slažu da će svaka arbitraža biti ograničena na spor između strana pojedinačno. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, (a) nijedna arbitraža neće biti pridružena bilo kom drugom postupku; (b) ne postoji pravo ili ovlašćenje da bilo koji spor bude arbitrira na osnovu klasne radnje ili da koristi klasne postupke delovanja; i (c) ne postoji pravo ili ovlašćenje da bilo koji Spor bude donet u navodnom reprezentativnom svojstvu u ime šire javnosti ili bilo kog drugog lica.
Izuzeci od neformalnih pregovora i arbitraže
Strane se slažu da sledeći sporovi ne podležu navedenim odredbama koje se odnose na neformalne pregovore o obavezujućoj arbitraži: (a) bilo kakve sporove koji žele da sprovedu ili zaštite, ili se tiču validnosti bilo kog prava intelektualne svojine Neke stranke; (b) bilo kakav spor vezan za, ili proistekao iz, tvrdnji o krađi, pirateriji, narušavanju privatnosti ili neovlašćenom korišćenju; i (c) bilo koji zahtev za nesuđeno olakšanje. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili nesprovodiva, onda nijedna strana neće izabrati da arbitrira bilo koji spor koji spada u taj deo ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili nesprovodiv i takav Spor odlučuje sud nadležne nadležnosti u okviru gore navedenih sudova, a Strane se slažu da se podvrgnu ličnoj nadležnosti tog suda.
21.ISPRAVKE 
Na lokaciji možda postoje informacije koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na ponude marketplace-a, uključujući opise, cene, dostupnost i različite druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, promenimo ili ažuriramo informacije na Sajtu.
22.ODRICANJE  ODGOVORNOSTI
LOKACIJA JE OBEZBEĐENA NA OSNOVU "KAKO JESTE" I "AS-AVAILABLE". SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA LOKACIJE BITI POD VAŠIM JEDINIM RIZIKOM. U POSLEDNJOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA LOKACIJOM I VAŠOM UPOTREBOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJI, PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NENAŠAVRŠAVANJE. NE PRAVIMO GARANCIJE ILI ZASTUPNIKE O TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA SAJTA ILI SADRŽAJA BILO KOJIH VEB LOKACIJA POVEZANIH SA OVIM SAJTOM I NEĆEMO PREUZETI NIKAKVU ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE (1) GREŠKE, GREŠKE ILI NETAČNOSTI SADRŽAJA I MATERIJALA, (2) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KOJE PRIRODE, NASTALE KAO REZULTAT VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA SAJTA, (3) BILO KAKAV NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI KORIŠĆENJE NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KAKVIH I SVIH LIČNIH PODATAKA I/ILI FINANSIJSKIH INFORMACIJA KOJE SE TAMO ČUVAJU, (4) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK PRENOSA NA ILI SA SAJTA, (5) BILO KAKVE GREŠKE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ILI SLIČNO, ILI SLIČNO, KOJE BILO KOJE TREĆE LICE MOŽE PRENETI NA ILI PREKO SAJTA, I/ILI (6) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTI U BILO KOM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA KOJI JE OBJAVLJEN, PRENET ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPAN PUTEM LOKACIJE. MI NE GARANTUJEMO, ODOBRAVAMO, GARANTUJEMO ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU OGLAŠAVA ILI NUDI TREĆE STRANE PUTEM SAJTA, BILO KOJE HIPERVEZE VEB LOKACIJE ILI BILO KOJE VEB LOKACIJE ILI MOBILNE APLIKACIJE ISTAKNUTE U BILO KOM BANERU ILI DRUGOM OGLAŠAVANJU, I NEĆEMO BITI STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORNI ZA PRAĆENJE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOG NEZAVISNOG DOBAVLJAČA PROIZVODA ILI USLUGA. KAO I KOD KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE PREKO BILO KOG MEDIJUMA ILI U BILO KOM OKRUŽENJU, TREBALO BI DA ISKORISTITE SVOJU NAJBOLJU PROCENU I OPREZ U VEŽBANJU TAMO GDE JE TO PRIKLADNO.
23.OGRANIČENJA  ODGOVORNOSTI
NI U KOM SLUČAJU MI ILI NAŠI DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆEMO BITI PODLEGLI VAMA ILI BILO KOM TREĆEM LICU ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU, UZORNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENI PRIHOD, GUBITAK PODATAKA ILI DRUGU ŠTETU NASTALU USLED VAŠEG KORIŠĆENJA LOKACIJE, ČAK I AKO SMO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTA SUPROTNO SADRŽANO OVDE, NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KOJI CILJ I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE, ĆE U SVAKOM TRENUTKU BITI OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO POSTOJI, VI NAMA TOKOM šest (6) mONTH PERIOD PRE BILO KOG UZROKA NALAЋENJA RADNJE ODREĐENI AMERIČKI DRŽAVNI ZAKONI I MEĐUNARODNI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA OSNOVU PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA ODREĐENE ŠTETE. AKO SE OVI ZAKONI PRIMENJUJU NA VAS, NEKA ILI SVA NAVEDENA ODRICANJA ODGOVORNOSTI ILI OGRANIČENJA SE MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI NA VAS I MOŽDA IMATE DODATNA PRAVA.
24.INDEMNIFICATION 
Slažete se da branite, zadužujete i smatrate nas bezopasnim, uključujući naše podružnice, filijale, i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlene, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, tužbe ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade i troškove, koje je napravilo bilo koje treće preduzeće zbog ili proisteklo iz: (1) vaši prilozi; (2) korišćenje Sajta; (3) kršenje ovih Uslova korišćenja; (4) bilo kakvo kršenje vaših zastupnika i garancija postavljenih u ovim Uslovima korišćenja; (5) vaše kršenje prava trećeg proizvođača, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (6) bilo koji preterano štetan čin prema bilo kom drugom korisniku Sajta sa kojim ste se povezali preko Sajta. Bez obzira na sve, zadržavamo pravo, o vašem trošku, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojom stvari za koju se od vas zahteva da nas usavršite, i pristajete da sarađujete, o svom trošku, uz našu odbranu takvih tvrdnji. Iskoristićemo razumne napore da vas obavestimo o bilo kakvoj takvoj tvrdnji, radnji ili postupku koji podleže ovom poništenju kada postanete svesni toga.
25.KORISNIČKI  PODACI
Zadržaćemo određene podatke koje prenosite na Sajt u svrhu upravljanja performansama Sajta, kao i podatke koji se odnose na vaše korišćenje Sajta. Iako vršimo redovne rutinske rezervne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste preduzeli koristeći Sajt. Slažete se da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili korupciju takvih podataka, i ovim se odričete bilo kakvog prava na akciju protiv nas koja proističe iz bilo kakvog takvog gubitka ili korupcije takvih podataka.
26.ELEKTRONSKE  KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI
Poseta Sajtu, slanje e-poruka i dovršavanje onlajn obrazaca predstavljaju elektronske komunikacije. Saglasni ste da primate elektronske komunikacije, i slažete se da svi dogovori, obaveštenja, obelodanjivanja i druge komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem, putem e-pošte i na Sajtu, zadovoljavaju svaki zakonski uslov da takva komunikacija bude u pisanoj formi. OVIM PUTEM PRISTAJETE NA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, PORUDŽBINA I DRUGIH ZAPISA, KAO I NA ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA, SMERNICA I EVIDENCIJA TRANSAKCIJA KOJE SMO POKRENULI ILI DOVRŠILI MI ILI PUTEM SAJTA. Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahteva u skladu sa bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj nadležnosti koji zahtevaju originalni potpis ili dostavljanje ili zadržavanje ne-elektronske evidencije, ili plaćanja ili odobravanja kredita na bilo koji način osim elektronskih sredstava.
27.RAZNO 
Ovi Uslovi korišćenja i sve smernice ili pravila rada koja smo postavili na Sajtu ili u pogledu Sajta čine celokupan dogovor i razumevanje između vas i nas. Naš neuspeh da ostvarimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće funkcionisati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja funkcionišu u najmanjoj meri dozvoljeni zakonom. Sva svoja prava i obaveze možemo dodeliti drugima u bilo kom trenutku. Nećemo biti odgovorni niti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, odlaganje ili neuspeh da reagujemo izazvani bilo kojim ciljem izvan naše razumne kontrole. Ako je utvrđeno da je bilo koja odredba ili deo odredbe ovih Uslova korišćenja nezakonita, stornirana ili nesprovodiva, ta odredba ili deo odredbe smatra se da je nepromenljiva od ovih Uslova korišćenja i da ne utiče na ispravnost i primenu bilo koje preostale odredbe. Ne postoji zajednički poduhvat, partnerstvo, zapošljavanje ili agencijski odnos između vas i nas kao rezultat ovih Uslova korišćenja ili korišćenja Sajta. Slažete se da ovi Uslovi korišćenja neće biti protumačeni protiv nas zbog toga što smo ih izradili. Ovim se odričete bilo kakve i sve odbrane koju možda imate na osnovu elektronskog oblika ovih Uslova korišćenja i nedostatka potpisa od strane strana koje ovde izvršavaju ove Uslove korišćenja.
28.KONTAKTIRAJTE  NAS
U cilju rešavanja reklamacije u vezi sa Sajtom ili primanja dodatnih informacija u vezi sa korišćenjem Sajta, kontaktirajte nas na:
Robni mirisi EU BV
Rhijnspoorplein 10-38
Amsterdam, Severna Holandija 1018TX
Holandija
Telefon: (+31)20 308 2238 
customerserviceeu@commodityfragrances.com